Steun ons

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn welkom! Je kunt ons helpen met ideeën over hoe we onze aanpak kunnen verbeteren of je kan stichting FEMME vertegenwoordigen in je eigen omgeving. We zijn blij met iedereen die ons nieuwe donateurs helpt te vinden. Op deze manier kunnen we nog meer betekenen voor meisjes in Togo.

Donateurs

Stichting FEMME is blij met iedere gift. Met een klein bedrag per maand kunnen we in Togo grootse dingen doen en zowel op korte als op lange termijn de scholingskansen van meisjes vergroten. Om een idee te krijgen: het kost zo’n 4 euro per maand om een meisje naar school te laten gaan. Voor eveneens 4 euro per maand kan een meisje op schooldagen ontbijten, en ondersteuning in de ziektekosten van een meisje is mogelijk voor 2 euro per maand.

Giften

Giften kunnen worden overgemaakt naar rekeningnummer NL50 RABO 0377 7951 43 ten name van Stichting FEMME (onder vermelding van Donateur). Steun nu een meisje in Togo en word donateur van stichting FEMME!